Правила гри в шашки

1. Гра ведеться двома особами на шашковій дошці, розбитою на 64 квадрата, пофарбованих у білий і чорний кольори, 12-ма шашками білими, які належать одному гравцеві, і 12-ма шашками чорними, належать іншому гравцеві.

2. Дошка між граючими кладеться так, щоб велика дорога йшла від грає зліва направо.

3. Шашки з кожного боку розставляються по чорним квадратах на перших трьох рядах від грає.

4. Ходи граючими робляться по черзі.

5. За хід вважається пересування шашки вперед на сусідній чорний квадрат, а також взяття ворожих шашок.

6. Якщо сусідній квадрат зайнятий ворожої, припустимо, чорної шашкою, а наступний за нею чорний квадрат вільний, то чорна шашка «б’ється», т. Е. Біла шашка перескакує через чорну на слідом за нею знаходиться вільний чорний квадрат, і чорну шашку « з’їдають »- знімають з дошки.

7. За один прийом «б’ється» стільки шашок, скільки їх стоїть на шляху на зазначених вище умовах.

8. У разі, якщо можливо взяти шашки противника одночасно за двома напрямком, вибір, незалежно від кількості, надається розсуд бере.

9. При взятті шашки знімаються з дошки тільки після закінчення ходу.

10. Два рази в один прийом при ході брати шашку (перехрещувати її б’є) не допускається.

11. Якщо шашка одного з граючих під час гри проникне до останнього ряду, то вона перетворюється в дамку.

12. Якщо проста шашка при взятті шашок супротивника стає дамкою і після цього їй знову відкривається можливість бити ворожі шашки, то таке взяття обов’язково (на відміну від польських шашок).

13. Дамка має право руху по всій довжині ряду чорних квадратів на будь-яке місце, не зайняте шашками.

14. «Б’є» вона ворожу шашку, якщо за тією безпосередньо залишається вільний чорний квадрат. Б’є вона по всій довжині ряду чорних квадратів на будь-якому від себе відстані.

15. Як простий шашкою, так і дамкою зобов’язані «бити», якщо до того представляється випадок.

16. Як проста, так і дамка «б’ють» ворожі шашки як вперед, так і назад.

17. Виграв партію визнається той, хто або забере всі шашки супротивника, або позбавить його можливості робити які-небудь ходи, замкнувши залишилися на дошці шашки.

18. При неможливості для обох сторін виграти партію, гра визнається нічиєю.

19. При тричі повторивши безпосередньо одних і тих же ходах з одного боку, противнику надається право визнати гру нічиєю.

20. При боротьбі трьох дамок проти однієї для виграшу надається не понад 15 ходів.

21. Якщо при одній дамки є ще одна або кілька шашок, для виграшу надається не понад 30 ходів, надалі до зміни в співвідношенні сил.

22. При недосягненні виграшу в обох останніх випадках гра визнається нічиєю.

23. Щоб зберегти в пам’яті зіграну партію, її записують. Для цього всі поздовжні до грає ряди шашечниці відзначаються буквами: а, b, с, d, e, f, g, h. Поперечні ряди відзначаються цифрами: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8.

24. Щоб записати хід шашки, відзначають спершу клітку на якій вона стояла, за допомогою цифри і букви, які відповідають даній клітині, ставлять тире і приписують потім таким же чином назва клітини, з якої вона стає.

25. Якщо потрібно позначити знімання шашки з дошки, то між найменуванням клітини, з якої починається рух, і найменуванням клітини, на яку ставиться шашка після бою, ставиться замість тире двокрапка (іноді знак X).

26. При бої ряду шашок позначається тільки початок і кінець бою, опускаючи проміжні клітини.

Будь-які порушення розглядаються згідно шашковому кодексу України:

"5. Порушення.

5.1. Якщо під час партії виявляється, що шашечниця, роз-міщена невірно, партія анулюється та переграється дивись розділ I. ст. 2.1 або розділ II ст. 1.1..

5.2. Якщо перед початком партії шашки на дошці були роз-ташовані невірно, або суперникам надані шашки не того кольору, що повинен бути у відповідності з розкладом, то виправити це мо-жливо тільки до початку партії. Після того, як обидва суперника зробили хоча б один хід, виправлення не вносяться, партія триває, та її результат вважається дійсним.

5.3. Якщо після того, як один з гравців зробив черговий хід та переключив годинник, виявиться, що він вчинив одне з перерахо-ва¬них нижче порушень, тільки його суперник має право вирішувати, виправляти цю помилку, або ні:

5.3.1. Зроблено два хода підряд.

5.3.2. Вчинений неможливий хід шашки, або дамки.

5.3.3. Була торкнута одна зі своїх шашок, а хід зроблений іншою.

5.3.4. Зроблений хід шашкою суперника.

5.3.5. Зроблений тихий хід, коли було можливе взяття.

5.3.6. Зняті без причин одна, або декілька шашок, своїх або суперника.

5.3.7. Здійснене взяття меншої або більшої кількості шашок, ніж це можливо.

5.3.8. Зроблена зупинка у здійсненні послідовного взяття.

5.3.9. Зроблене невірне зняття шашки під час ще не закінче-ного послідовного взяття.

5.3.10. Зроблене зняття після закінчення послідовного взяття меншої, або більшої кількості шашок, ніж потрібно було бити.

5.3.11. Зроблене зняття шашок, що не повинні були битись.

5.3.12. Зроблене зняття після взяття однієї, або декількох власних шашок.

5.4. Якщо гравець, припустивши порушення, помітив це до переключення годинника, то він повинен виправити це порушення за рахунок свого часу.

5.5. Якщо будь-яка шашка, опиниться не на темній клітці, (світлого кольору) або за дошкою, вона вважається не діючою. Во-на може вступити у гру тільки згідно з положенням статей: ст. 5.3., ст. 5.4..

5.6. Ситуації, які виникли на дошці незалежно, від гравців, не вважаються порушеннями.

5.7. Будь-який хід суперника гравця, що вчинив порушення, означає, що він згодний з ситуацією, що скоілась. Після цього ходу він вже не має права вимагати ви-правлення.

5.8. Забороняється часткове виправлення помилок або по-рушень.

5.9. Якщо буде помічене, що на протязі однієї партії гравець неодноразово припускав порушення, то суддя повинен зробити цьому гравцю зауваження. Якщо суддя вважає, що порушення до-пускалися навмисне, то до учасника можуть бути застосовані дис-циплінарні санкції у відповідності зі ст. 15.5."