Петреллі Анна Іванівна
вчитель англійської мови

Загальні відомості про педагогічну роботу:

1999 – закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю: Англійська мова та література та здобула кваліфікацію: філолог, викладач англійської та французької мов і літератур.

1999 – 2012 — ПДПУ ім.. Ушинського, викладач кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов

2012-2013 — ВНКЗ Одеське педагогічне училище, викладач ЦК іноземних мов

2013 – 2016 – МГУ, викладач кафедри перекладу та мовознавства

2016 – гімназія №9, вчитель англійської мови

Основні публікації:

1. Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи студентів з дисципліни «практична фонетика ОІМ» для молодших спеціалістів денної форми навчання за напрямом підготовки 5.01010201 Початкова освіта – Одеса :ФОП Попова Н.М., 2016 – 24с.

2. Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи студентів з дисципліни «Практична лексика ОІМ» для студентів 2 року заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. — Одеса :ФОП Попова Н.М., 2016 – 24с.

3. Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Практична граматика ОІМ» для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. — Одеса :ФОП Попова Н.М., 2016 – 24с.

4. “Phonemes in theory and practice”: — навчально-методичний посібник для студентів 2-го року навчання за напрямом підготовки «Початкова освіта», освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». / А.І. Петреллі. — Одесса: издатель ФОП Попова Н.М., 2016. — 96 с.

Тези — Социокультурный подход в обучении литературы основного иностранного языка в колледже – Петрелли А.И. (с 139-141) — Гуманітарний та інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих учених: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Гуманітарний та інноваційний ракурс професійної майстерності:пошуки молодих учених», м. Одеса, 24 квітня 2015року. – у 3 частинах. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2015. – Частина ІІІ. – 196с